Πιστωτικές κάρτες 
Τώρα μπορείτε να πληρώνετε λιγότερα ασφάλιστρα και να τα εξοφλείτε έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις! 

Μάθετε περισσότερα
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτία Τύπου

Ενημερωθείτε για όλα τα νέα της Εταιρίας

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2018 σε απλή και ενοποιημένη βάση και τη διανομή μερίσματος €0,13 ανά μετοχή, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε.Γ.Α Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Μαΐου 2019.
Τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2018 σε απλή και ενοποιημένη βάση και τη διανομή μερίσματος €0,13 ανά μετοχή, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε.Γ.Α Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Μαΐου 2019.
 
Κατά την διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα πεπραγμένα της Χρήσης 2018, καθώς και οι στόχοι και οι προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου για το 2019.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Γ.Α Ευρωπαϊκή Πίστη, τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για τη Χρήση 2018 αποτυπώνονται ως εξής:
  • Αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 3,8% στα € 202,4 εκ. 
  • Αύξηση των μικτών ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 4,1% στα € 191,0 εκ.
  • Υψηλή κερδοφορία, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στα € 15,4 εκ.
  • Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 0,5% στα € 115,9 εκ.
  • Αύξηση του Ενεργητικού κατά 2,9% στα € 429,4 εκ.
  • Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεών κατά 4,6% στα € 285,7 εκ.
  • Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα € 332,3 εκ. ποσό υψηλότερο κατά € 8,4 εκ. σε σχέση με την 31/12/2017.
 
Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκαν επίσης, η απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης του 2018 και η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη Χρήση 2019, η εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, η συνολική διαχείριση της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σχετικές αμοιβές των μελών του Δ.Σ., η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του, η Πολιτική Αποδοχών των μελών Δ.Σ., η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και η απόκτηση Ιδίων Μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της Εταιρίας, www.europaikipisti.gr στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.
 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 
MONDIAL ASSISTANCE
INTERPARTNER ASSISTANCE