header__side
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα
Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης MyServices 


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Στην «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α» λειτουργούμε πάντα με αξιοπιστία και σεβασμό προς τον πελάτη. Έτσι λοιπόν και στην ιστοσελίδα μας, φροντίζουμε για την προστασία των επισκεπτών, λαμβάνοντας μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται σε αυτήν.
 
1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγονται από την ιστοσελίδα, και μόνο όταν εσείς οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχετε και με μοναδικό σκοπό την υποστήριξη και διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής πληρωμής του συμβολαίου σας, διέπεται από τις διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και ιδίως του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Προσωπικά θεωρούνται τα δεδομένα, τα οποία είναι προσδιοριστικά της ταυτότητας του χρήστη της ιστοσελίδας, καθώς και τα δεδομένα επικοινωνίας με αυτόν, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά στο χρήστη και κρίνεται απαραίτητο, βάσει των καθοριζόμενων από τα τραπεζικά ιδρύματα προδιαγραφών. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με μοναδικό σκοπό την υποστήριξη και διεκπεραίωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο στα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Πίστη τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εδώ.
2. Ο δικτυακός τόπος myservices.europisti.gr, δεν ευθύνεται για οιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης των πληροφοριών ή και των εντολών από τον επισκέπτη/χρήστη και για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, λόγω ανωτέρας βίας ή οιουδήποτε άλλου λόγου.
3.  Το λογισμικό της παρούσας ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας και σχετίζονται με την πληρωμή οποιασδήποτε υπηρεσίας επιλέξετε, μέσω μεταφοράς από τραπεζικό λογαριασμό ή χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας Visa, MasterCard, Maestro, American Express και Diners είναι απολύτως ασφαλείς και απόρρητες και διεκπεραιώνονται μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος που παρέχει ο εκάστοτε τραπεζικός μας συνεργάτης. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται διεκπεραιώνονται ως κάτωθι: α) Με χρήση κάρτας, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "ePOS Paycenter" της Τράπεζας Πειραιώς ή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank ή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Eurobank οι οποίες χρησιμοποιούν certificate με αλγόριθμο κρυπτογράφησης RSA SHA256 2048 bit - TLS 1.2. και ακολουθούν το πρότυπο ασφαλείας συναλλαγών μέσω κάρτας “3D Secure Version 2”. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού και β) Με μεταφορά χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό,  μέσω της Υπηρεσίας IRIS, η οποία αποτελεί εφαρμογή ηλεκτρονικών πληρωμών σε πραγματικό χρόνο, της Εταιρίας ενταχθείσης ήδη στο Διατραπεζικό Σύστημα είσπραξης οφειλών DIAS CREDIT TRANSFER – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  της ΔΙΑΣ  Α.Ε, δια της Τραπέζης ALPHA BANK.
4. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και σχετίζονται με πληρωμή οποιασδήποτε υπηρεσίας επιλέξετε, είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού, είτε μέσω πιστωτικής/χρεωστικής  κάρτας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στο χειρισμό πληροφοριών των πελατών θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας.
5. Στην περίπτωση που η συλλογή προσωπικών δεδομένων γίνεται με τη χρήση της τεχνολογίας των «cookies», εξασφαλίζουμε απόλυτη ασφάλεια και εχεμύθεια. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε καμία περίπτωση σε τρίτους, εκτός αν κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται αυτό ρητά από το Νόμο (π.χ. κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας). Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία πληροφοριών τα οποία μεταφέρονται από την ιστοσελίδα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, προκειμένου να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας την επόμενη φορά που θα την επισκεφτείτε. Τα «cookies» χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στο internet και βοηθούν το χρήστη να πλοηγηθεί στους διαδικτυακούς τόπους ευκολότερα. Στην ιστοσελίδα μας, έχετε την επιλογή να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία των «cookies», ωστόσο πρέπει να γνωρίζετε ότι εφόσον δεν επιθυμείτε τη χρήση των «cookies» για την αναγνώρισή σας, δε μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όσες υπηρεσίες και σελίδες αυτά απαιτούνται.
6. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε τους παρόντες  Όρους Χρήσης ανά διαστήματα, χωρίς προειδοποίηση του χρήστη. Η εκάστοτε τρέχουσα έκδοση των Όρων Χρήσης θα εμφανίζεται στο διαδικτυακό χώρο myservices.europisti.gr από την ημερομηνία κατά την οποία τυχόν αλλαγές τίθενται σε ισχύ. Εάν συνεχίσετε να κάνετε χρήση του διαδικτυακού χώρου μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους Χρήσης, η πράξη αυτή θα αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας των αλλαγών αυτών.
7. Στα πλαίσια της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών on line, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) οι οποίοι είναι: α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών –Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr). Ο καταναλωτής, πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με τον προμηθευτή και να έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με αυτόν. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
 
8. Για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την ως άνω πλατφόρμα εξώδικου συμβιβασμού του Ευρωπαϊκού Φορέα ΕΕΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/ord/index_en.htm.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
 
1. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου το οποίο έχει εκδοθεί με την πληρωμή που πραγματοποιήθηκε μέσω του διαδικτυακού χώρου myservices.europisti.gr, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πληρωμής, στο τηλέφωνο 2108119648, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 09:00 έως 16:00.

(Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Νοέμβριος 2020) 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 
MONDIAL ASSISTANCE
INTERPARTNER ASSISTANCE