header__side
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα

Προσωπικά Δεδομένα

Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

1. Η πλήρης επωνυμία της Εταιρίας μας είναι:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 322801000

ΕΔΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274 – ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15232

ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης),  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ως εισηγμένη στο ΧΑ)

2. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ είναι μικτή ασφαλιστική εταιρία και διαθέτει:

• Προϊόντα Κλάδου Ζωής

• Προϊόντα Γενικών Κλάδων με εξαίρεση τους Κλάδους Πιστώσεων και Εγγυήσεων

3. Η ασφαλιστική σύμβαση που θα παραδοθεί στον λήπτη της ασφάλισης θα εκδοθεί από την έδρα της Εταιρίας στην ανωτέρω διεύθυνση.

4. Το εφαρμοστέο Δίκαιο της Ασφαλιστικής Σύμβασης είναι το Ελληνικό.

5. Ο τρόπος και ο χρόνος διευθέτησης των έγγραφων παραπόνων των ασφαλισμένων είναι ο εξής:

Ο αιτιώμενος μπορεί να αποστείλει την έγγραφη αιτίασή του μέσω fax (2108119795), μέσω της ιστοσελίδας www.europaikipisti.gr, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση complaints@europisti.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ - Γραφείο Παραπόνων, Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, επισυνάπτοντας παράλληλα και κάθε κρίσιμο για το θέμα έγγραφο. Η ως άνω ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεών του. Η Εταιρία απαντά εγγράφως εντός 25 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αιτίασης, σε κάθε δε περίπτωση εντός της προθεσμίας των πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, όπως αυτή ορίζεται στην με αριθμό 3/08-01-2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

6.  Στα πλαίσια της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών on line, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) οι οποίοι είναι: α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών –Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr). Ο καταναλωτής, πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως με τον προμηθευτή και να έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με αυτόν. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της ΗΕΔ, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την ως άνω πλατφόρμα εξώδικου συμβιβασμού του Ευρωπαϊκού Φορέα ΕΕΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 
MONDIAL ASSISTANCE
INTERPARTNER ASSISTANCE