Επιχειρηματική Δεοντολογία

  • Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ διατηρεί αναλλοίωτη στο χρόνο τη φιλοσοφία της να είναι κοντά στους ασφαλισμένους της, με ανθρώπινο πρόσωπο την κρίσιμη στιγμή της αποζημιώσεως, εξυπηρετώντας τους με συνέπεια και αφοσίωση.
  • Η φιλοσοφία αυτή, που χαρακτηρίζει τη διοίκηση της εταιρίας και το σύνολο των εργαζομένων σε αυτήν, περικλείεται στο slogan της εταιρίας «Πληρώνει Αμέσως».
  • Το μήνυμα αυτό υποδηλώνει την ξεχωριστή και έξω από τα γνωστά δεδομένα αντίληψη service που έχει η εταιρία για το συνεργάτη, το μέτοχο και κυρίως τον πελάτη.
top