Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

H βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ και αναδεικνύεται μέσω της κοινωνικά υπεύθυνης δράσης της. Ο απολογισμός βιωσιμότητας έχει ως στόχο την ενημέρωση για την πολιτική, τα προγράμματα και τους μελλοντικούς στόχους της Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, με άξονα την ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρίας.
Ο απολογισμός βιωσιμότητας στηρίζεται στο διεθνές πρότυπο GRI G4, τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. και στις κατευθυντήριες γραμμές του ISO 26000.

Για να δείτε τους Απολογισμούς Βιωσιμότητας, ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

2016 / 2017 -  Απολογισμός Βιωσιμότητας

2015 - Απολογισμός Βιωσιμότητας


                                                                 2014 - Απολογισμός Βιωσιμότητας

                                                                 2013 - Απολογισμός Βιωσιμότητας
top