Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντος (IPID)

 

Εξυπηρέτηση Πελατών

210 8119670

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00–18:00

 

Τα Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντος (IPID) περιέχουν την περίληψη του ασφαλιστικού προϊόντος που σας ενδιαφέρει.

Στόχος ενός Εγγράφου Βασικών πληροφοριών, είναι να σας παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να συγκρίνετε αντίστοιχα προϊόντα προκειμένου να καταλήξετε στην πιο κατάλληλη για εσάς απόφαση.
 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 


ΚΑΤΟΙΚΙΑ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ


ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ENGINEERING


ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

top