Σημαντικοί σταθμοί

1977

Ίδρυση της Εταιρίας από μια ομάδα 19 ασφαλιστικών συμβούλων Ζωής.
   

1983

Ανέγερση του πρώτου ακινήτου 3.500 τ.μ. στη Λ. Κηφισίας.

1986

Σύσταση της εταιρίας ALTER EGO ΑΕ ως κέντρου υποστήριξης ασφαλίσεων και ποιότητας ζωής που πρώτη και μόνη εισήγαγε η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ στον κλάδο των ασφαλίσεων.

1990

Σύσταση της εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. εκ των πρώτων ιδρυθεισών Α.Ε.Δ.Α.Κ.

1995

Ανέγερση ενός κτιρίου 16.000 τ.μ., δίπλα στο παλαιότερο, επί της Λεωφ. Κηφισίας, το οποίο εκτός από σημείο αναφοράς και ιδιαίτερης αξίας αποτελεί και πηγή σταθερών εσόδων από ενοίκια.

1997

Είσοδος της εταιρίας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με δημόσια εγγραφή. Η  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρία που επέτυχε τέτοια είσοδο, μετά από 34 ολόκληρα χρόνια.

1999

Σύσταση της εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ FINANCE A.Ε.Π.Ε.Υ.

2002

Πιστοποίηση της Εταιρίας με ISO 9001:2000 για το σύνολο των υπηρεσιών της. Η  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ είναι η πρώτη εταιρία που έλαβε αυτή την πιστοποίηση και τη διατηρεί συνεχώς μέχρι σήμερα με το νέο ISO 9001:2008.

2005

Από την 1/1/2005 η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ως εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία εφαρμόζει ΙFRS. Αυτή η εφαρμογή την ανέδειξε ως τη μόνη εταιρία έναντι όλων των άλλων εισηγμένων ασφαλιστικών εταιριών που βελτίωσε την καθαρή της θέση μετά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, σύμφωνα με μελέτη της Ernst & Young.

2007

Συμφωνία ανάμεσα στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ και στην Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου η δεύτερη να αποκτήσει το 30% του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης. Παράλληλα συμφωνείται η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ να αναλάβει την κάλυψη του 30% των στεγαστικών δανείων και άλλων εμπορικών συμφερόντων αλλά και περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας Πειραιώς.

2010

Η Εταιρία μέσα σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και σε μια χρονιά που η ασφαλιστική αγορά σημείωσε μείωση παραγωγής -0,8%, πέτυχε σημαντική αύξηση παραγωγής +14%. Παράλληλα, τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα € 3.885 χιλ., έναντι € 3.663 χιλ. το 2009.

 

2011

Επιτυχής συμμετοχή στο πανευρωπαϊκό stress – test των ασφαλιστικών εταιριών, με εκπλήρωση  όλων των κριτηρίων αξιολόγησης και απορρόφηση κατά 100% της ζηµιάς του PSI.

2012

Τριπλασιασµός των κερδών στα € 12 εκ. έναντι € 4 εκ. το 2011 σε µια περίοδο ύφεσης για τρίτη χρονιά στον ασφαλιστικό κλάδο.

2015

Συνέχιση της αύξησης της κερδοφορίας στα € 16,1 εκ.

2016

Η Εταιρία είναι ready for Solvency II. Παράλληλα, η European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) αποκτά το 15% του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη.

2017

Σηµαντική αύξηση όλων των οικονοµικών µεγεθών για 8η συνεχόµενη χρονιά ενώ για πρώτη χρονιά το σύνολο του Ενεργητικού υπερβαίνει τα 400 εκ. €.

2018

Συνέχιση της ανοδικής πορείας, με το σύνολο των Εσόδων του Ομίλου να ξεπερνά για πρώτη φορά τα €200 εκ. Ο Δέικτης Φερεγγυότητας διαμορφώθηκε στο 159,81% έναντι 145,73% στο τέλος του προηγούμενου έτους.

2019

Το 2019 ήταν για την Ευρωπαϊκή Πίστη η πιο κερδοφόρα χρονιά από την ίδρυσή της, με τα καθαρά ασφάλιστρα και τα δικαιώματα συμβολαίων να ξεπερνούν τα 200 εκ.ευρώ., ενώ ο δείκτης Φερεγγυότητας της Εταιρίας έφτασε το 167,6%.
top