Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. έχει ως κύριο μέλημά της να είναι κοντά στους πελάτες της.
Αν επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποιο παράπονο ή επισήμανση σχετικά με την Εταιρία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη Φόρμα.
Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των παραπόνων/αιτιάσεων δεν περιλαμβάνονται οι αναγγελίες απαιτήσεων, οι αιτήσεις αποζημίωσης ούτε απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου σας και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.
Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε τα παράπονά σας με επιστολή μέσω ταχυδρομείου, fax ή e-mail.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση καλέστε απευθείας στο Γραφείο Παραπόνων Πελατών.

 •  
  Γραφείο Παραπόνων Πελατών
  Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32, Χαλάνδρι
  Τηλ: +30 210 8119794, Fax: +30 210 8119795
  e-mail: complaints@europisti.gr
   

   
 Συμπληρώστε το Επώνυμό σας 
   
   
 Συμπληρώστε το Όνομά σας 
   
   
 Συμπληρώστε το Email σας 
   
   
 Συμπληρώστε το Τηλέφωνο σας 
   
*κατά προτίμηση κινητό
   
 Παρακαλούμε επιλέξτε 
   
   
 COMPLAINTS_FORM_DESCREPTION_ERROR 
   
   
 Συμπληρώστε την οπτική επιβεβαίωση 
   

* Υποχρεωτικά πεδία

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να αποτανθείτε για κάθε αίτημά σας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε ανεξάρτητους θεσμικούς φορείς όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, κ.λ.π., τηρουμένων τυχόν υπαρχόντων κατά περίπτωση νομίμων προθεσμιών. Διευκρινίζεται ότι διατηρείτε το δικαίωμα να εμμείνετε στην αιτίασή σας στην περίπτωση που η Εταιρία δεν σας ικανοποιήσει πλήρως κατά την επίλυσή της.

top