Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. έχει ως κύριο μέλημά της να είναι κοντά στους πελάτες της.
Αν επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποιο παράπονο ή επισήμανση σχετικά με την Εταιρία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη Φόρμα.
Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των παραπόνων/αιτιάσεων δεν περιλαμβάνονται οι αναγγελίες απαιτήσεων, οι αιτήσεις αποζημίωσης ούτε απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου σας και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.
Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε τα παράπονά σας με επιστολή μέσω ταχυδρομείου, fax ή e-mail.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση καλέστε απευθείας στο Γραφείο Παραπόνων Πελατών.

 •  
  Γραφείο Παραπόνων Πελατών
  Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32, Χαλάνδρι
  Τηλ: +30 210 8119794, Fax: +30 210 8119795
  e-mail: complaints@europisti.gr
   

   
 Συμπληρώστε το Επώνυμό σας 
   
   
 Συμπληρώστε το Όνομά σας 
   
   
 Συμπληρώστε το Email σας 
   
   
 Συμπληρώστε το Τηλέφωνο σας 
   
*κατά προτίμηση κινητό
   
 Παρακαλούμε επιλέξτε 
   
   
 COMPLAINTS_FORM_DESCREPTION_ERROR 
   
   
 Συμπληρώστε την οπτική επιβεβαίωση 
   

1. Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να αποτανθείτε για κάθε αίτημά σας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε ανεξάρτητους θεσμικούς φορείς όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, κ.λ.π., τηρουμένων τυχόν υπαρχόντων κατά περίπτωση νομίμων προθεσμιών. Διευκρινίζεται ότι διατηρείτε το δικαίωμα να εμείνετε στην αιτίασή σας στην περίπτωση που η Εταιρία δεν σας ικανοποιήσει πλήρως κατά την επίλυσή της. Για το λόγο αυτό, σας παραθέτουμε το σύνδεσμο Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών στον οποίο μπορείτε να βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών.
2. Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη θα επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το σκοπό της απάντησης του αιτήματός σας, δε θα τα διαβιβάσει σε τρίτους (με εξαίρεση τους θεσμικούς φορείς που ενδέχεται να εμπλέκονται) και θα τα διατηρήσει σε έγχαρτη και ηλεκτρονική μορφή έως ότου παρέλθει ο χρόνος των σχετικών αξιώσεων.

* Υποχρεωτικά πεδία

top