Δελτία Τύπου

 

Εξυπηρέτηση Πελατών

210 8119670

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00–18:00

 

Αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών το εννεάμηνο 2015

Συνεχίζοντας την αναπτυξιακή πορεία των τελευταίων ετών, η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ παρουσίασε αύξηση του συνόλου των οικονομικών της μεγεθών στο εννεάμηνο του 2015, σε μία περίοδο που η παραγωγή του ασφαλιστικού κλάδου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κατά 4,5%.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία σημείωσε:

  • Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 3,5% στα 9,271 εκ. ευρώ έναντι 8,956 εκ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014.
  • Αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 5,4% στα 128,803 εκ. ευρώ έναντι 122,204 εκ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014.
  • Διαμόρφωση της καθαρής θέσης στα 76,763 εκ. ευρώ, αυξημένη κατά 11,3% ή 7,781 εκ. ευρώ σε σχέση με την 30/09/2014.
  • Αύξηση του ενεργητικού κατά 9,3% στα 346,639 εκ. ευρώ έναντι 317,267 εκ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2014.
  • Ενίσχυση των αποθεμάτων της κατά 8,2% στα 253,580 εκ. ευρώ, σε σχέση με την 31/12/2014.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρία προχώρησε σε περαιτέρω αύξηση του προσωπικού της κατά 4,4% σε σχέση με την 30/09/2014, στα 405 άτομα.
Παράλληλα η Εταιρία, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ», έχει ήδη ολοκληρώσει την προετοιμασία της για την εφαρμογή της από 1/1/16, καλύπτοντας τόσο τις ποσοτικές όσο και τις ποιοτικές απαιτήσεις της σχετικής οδηγίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της εταιρίας, στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

top