Δελτία Τύπου

 

Εξυπηρέτηση Πελατών

210 8119670

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00–18:00

 

Ευρωπαϊκή Πίστη - Αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου το 2017

Η Διοίκηση της ΕταιρίαςΣημαντική αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών για το 2017, παρουσίασε η Διοίκηση του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου, με την παρουσία Δημοσιογράφων και Μετόχων.
 
Η Διοίκηση του Ομίλου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά τη σημαντική άνοδο των οικονομικών μεγεθών, η οποία οδήγησε στη συνέχιση της αναπτυξιακής του πορείας.
Πιο συγκεκριμένα, το 2017, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε:
  • Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 8,4% στα 22,8 εκ. ευρώ, έναντι 21,0 εκ. ευρώ το 2016.
  • Αύξηση των μικτών ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 6,6% στα 183,6 εκ. ευρώ, σε μία περίοδο όπου η Ασφαλιστική Αγορά σημείωσε οριακή αύξηση της παραγωγής κατά 0,05%.
  • Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 21,4% στα 115,4 εκ. ευρώ έναντι 95,3 εκ. € της 31/12/2016  ή 20,1 εκ. ευρώ.
  • Αύξηση του Ενεργητικού της κατά 7,7% στα 417,5 εκ. ευρώ, έναντι 387,7 εκ. ευρώ της χρήσης 2016.
  • Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 2,4% στα 273,1 εκ. ευρώ, έναντι 266,7 εκ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.
  • Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα 327,6 εκ. ευρώ, υψηλότερο κατά 23,8 εκ. € σε σχέση με την 31/12/2016.
  • Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού κατά 8,3%, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 1.121.
 
Παράλληλα, ο Όμιλος παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό και σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά.
 
Στη Συνέντευξη Τύπου η Διοίκηση, εκτός από τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2017, ενημέρωσε και για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη στις 22 Μαΐου 2018, τη διανομή μερίσματος για τρίτο συνεχόμενο έτος ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, παρουσίασε τους στόχους και τις προοπτικές της Ασφαλιστικής για το 2018.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

top